KẾ HOẠCH THÁNG 3 NĂM 2019 CỦA PHÓ HIỆU TRƯỞNG

KẾ HOẠCH THÁNG 3 NĂM 2019 CỦA PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Lượt xem:

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK TRƯỜNG THPT EA RỐK CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập –Tự do – Hạnh phúc                                              Ea Súp, ngày 28 tháng 2 năm 2019   KẾ HOẠCH THÁNG 3 NĂM 2019 TT Nội dung công việc Tổ chức thực hiện 1 Duy trì, ổn định nề nếp, lịch làm việc của Tổ Văn phòng; Ghi đầy đủ [...]
HOẠT ĐỘNG KỈ NIỆM 88 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH (26/03/1931 – 26/03/2019)

HOẠT ĐỘNG KỈ NIỆM 88 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH (26/03/1931 – 26/03/2019)

Lượt xem:

Thực hiện nhiệm vụ tháng thanh niên, sáng 26/03/2019, Đoàn trường THPT Ea Rốk đã tổ chức Lễ miting kỉ niệm 88 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Tham gia buổi lễ có toàn thể CB – GV – NV, cùng hơn 750 ĐVTN. Học sinh toàn trường tham gia hoạt động Trong buổi lễ trọng điểm này, Đoàn trường đã ôn lại truyền thống 88 [...]
TRƯỜNG THPT EA RỐK CHƯƠNG TRÌNH NGOẠI KHÓA PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY NĂM 2019

TRƯỜNG THPT EA RỐK CHƯƠNG TRÌNH NGOẠI KHÓA PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY NĂM 2019

Lượt xem:

Sáng ngày 18/03, được sự cho phép của lãnh đạo nhà trường, Đoàn trường THPT Ea Rốk đã tổ chức hoạt động ngoại khóa “Phòng cháy chữa cháy” năm 2019. Tham dự hoạt động có CB, GV, NV trong nhà trường, cùng 750 học sinh toàn trường. Hoạt động ngoại khóa lần này đã xây dựng với 3 nội dung chính: Học sinh  được theo dõi vở kịch “Pháo [...]
KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 3/2019  Tổ: Toán – Lí – Tin

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 3/2019 Tổ: Toán – Lí – Tin

Lượt xem:

  SỞ GD & ĐT ĐẮK LẮK TRƯỜNG THPT EA RỐK CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc Ea Súp, ngày 4 tháng 3 năm 2019                                                                                      KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 03 NĂM 2019 Tổ: Toán – Lí – Tin   Thời gian Nội dung GV thực hiện Từ [...]
KẾ HOẠCH THÁNG 3/2019 TỔ VĂN PHÒNG

KẾ HOẠCH THÁNG 3/2019 TỔ VĂN PHÒNG

Lượt xem:

SỞ GD&ĐT ĐẮK LẮK                                                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THPT EA RỐK                                                      [...]
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 3/2019 Tổ Ngữ văn

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 3/2019 Tổ Ngữ văn

Lượt xem:

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK TRƯỜNG THPT EA RÔK CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do- Hạnh phúc                                                                                       [...]
KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 3/2019 TỔ SỬ – ĐỊA – GDCD

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 3/2019 TỔ SỬ – ĐỊA – GDCD

Lượt xem:

SỞ GD VÀ ĐT ĐẮK LẮK TRƯỜNG THPT EA RỐK CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 3/2019 TỔ SỬ – ĐỊA – GDCD   TT NỘI DUNG CÔNG VIỆC TỔ CHỨC THỰC HIỆN Tuần 28 (từ ngày 4/3 đến 9/3) – Dạy học bình thường – GVCN tăng cường bám sát lớp, quản [...]
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 3/2019 TỔ TIẾNG ANH

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 3/2019 TỔ TIẾNG ANH

Lượt xem:

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO ĐĂKLĂK TRƯỜNG THPT EA RÔK CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do- Hạnh phúc                                                                          Ea Súp, ngày 04 tháng 03 năm 2019 [...]
Kế hoạch Hoạt tháng 3-2019 tổ Hóa-Sinh-Thể dục-QP

Kế hoạch Hoạt tháng 3-2019 tổ Hóa-Sinh-Thể dục-QP

Lượt xem:

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK TRƯỜNG THPT EA RỐK CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Ea Súp, ngày 04  tháng 03 năm 2019 KẾ HOẠCH THÁNG 03 TỔ HÓA – SINH – TD- QP TT NỘI DUNG CÔNG VIỆC NGƯỜI PHỤ TRÁCH Tuần 28 Từ ngày 04/03 đến 09/03/2019 Lên KHGD, dạy học theo TKB [...]