KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 3/2019 Tổ: Toán – Lí – Tin

Lượt xem:

Đọc bài viết

 

SỞ GD & ĐT ĐẮK LẮK

TRƯỜNG THPT EA RỐK

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Ea Súp, ngày 4 tháng 3 năm 2019

                                                                                    

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 03 NĂM 2019

Tổ: Toán – Lí – Tin

 

Thời gian Nội dung GV thực hiện
Từ 4/3

Đến  9/3

Dạy học theo TKB.

Dạy ôn thi HSG khối 12 môn Toán

Dự giờ  TG, Cô Bách, Cô Định

Dạy thêm, ôn thi TNTHPT quốc gia

Hoàn thiện SKKN nộp cấp trường

Ra đề thi thử đợt 1

Tham gia tọa đàm ngày 8/3

GV

Cô Định

GV

GVDT

GV được giải

Cô Định

GV

Từ 11/3- 16/3 Dạy học theo TKB.

Tiếp tục Dự giờ TG:

Chuẩn bị hồ sơ giáo án kiểm tra.

Coi thi thử đại học lần 1

Dự giờ đột xuất Thầy Lực

Kiểm tra định kì  toán 12, toán 10

Sinh hoạt chuyên môn

Nộp đề ôn tập THPT QG cho HS12

Tăng cường ôn thi HSG khối 12

GV

GV

TTCM

Theo Kh

TTCM

TTCM

Theo Kh

GV 12

Cô Định

Từ ngày 18/3- 23/3 Dạy học theo TKB

Tiếp tục Dự giờ TG

Thống kê TG, DG đợt 3

Tăng cường sinh hoạt 15’.

Hoàn thiện hồ sơ kiểm định chất lượng giáo dục

Sinh hoạt chuyên môn

GV

GV

TTCM

GVCN

GVCN

GV

Từ ngày 25/3- 30/3 Dạy học theo TKB

Tiếp tục Nộp đề ôn tập THPT QG cho HS12

Tăng cường phụ đạo cho hs yếu kém của các lớp do GV từng lớp phụ trách.

Tham gia hoạt động ngày 26/3

GV

GVDT

GVDT môn Toán

GV

         Duyệt của lãnh đạo                                                     Tổ Trưởng

 

 

                                                                                              Vũ Thị Định