DANH SÁCH HỌC SINH CHIA THEO LỚP BẮT ĐẦU THỰC HIỀN TỪ TUẦN 27 (NGÀY 27/04/2020)

Lượt xem:

Đọc bài viết

THỰC HIỆN THEO CÔNG VĂN SỐ 513/SGDĐT-VP, NGÀY 23/04/2020 VỀ VIỆC HỌC SINH, SINH VIÊN ĐI HỌC TRỞ LẠI SAU THỜI GIAN NGHỈ HỌC ĐỂ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19, NHÀ TRƯỜNG TIẾN HÀNH CHIA CÁC LỚP HIỆN TẠI THÀNH  2 LỚP (GỒM LỚP 1 VÀ LỚP 2) CỤ THỂ DANH SÁCH NHƯ SAU:

  1. DANH SÁCH HỌC SINH CÁC LỚP HỌC BUỔI SÁNG

2. DANH SÁCH HỌC SINH CÁC LỚP HỌC BUỔI CHIỀU