TÀI LIỆU HỌC TẬP LỚP 10 – TUẦN 28

TÀI LIỆU HỌC TẬP LỚP 10 – TUẦN 28

Lượt xem:

CÁC BẠN TẢI TÀI LIỆU MÔN TOÁN TOAN 10 (1) MÔN GDQP  MÔN CÔNG NGHỆ MÔN ĐỊA LÍ  MÔN GDCD  MÔN LỊCH SỬ  NGỮ VĂN  TIẾNG ANH  TIN HỌC VẬT LÍ  SINH HỌC  THỂ DỤC  HÓA HỌC  [...]
TÀI LIỆU HỌC TẬP KHỐI 10 – TUẦN 27

TÀI LIỆU HỌC TẬP KHỐI 10 – TUẦN 27

Lượt xem:

MÔN CÔNG NGHỆ MÔN ĐỊA LÍ MÔN GDQP-AN MÔN HÓA HOC MÔN LỊCH SỬ MÔN GDCD MÔN THỂ DỤC MÔN TIẾNG ANH MÔN TIN HỌC MÔN TOÁN   MÔN NGỮ VĂN MÔN VẬT LÍ MÔN SINH HỌC  [...]
TÀI LIỆU HỌC TẬP KHỐI 12 – TUẦN 27

TÀI LIỆU HỌC TẬP KHỐI 12 – TUẦN 27

Lượt xem:

CÁC BẠN HỌC SINH KHỐI 12 CHÚNG TA TẢI TÀI LIỆU CÁC MÔN HỌC TẠI ĐÂY NHÉ MÔN GDQP-AN MÔN TOÁN     MÔN GDCD  MÔN ĐỊA LÍ  MÔN NGỮ VĂN  MÔN LỊCH SỬ  MÔN HÓA HỌC  MÔN VẬT LÍ  MÔN TIẾNG ANH  MÔN SINH HỌC  MÔN THỂ DỤC  [...]
TÀI LIỆU HỌC TẬP KHỐI 11 – TUẦN 27

TÀI LIỆU HỌC TẬP KHỐI 11 – TUẦN 27

Lượt xem:

CÁC BẠN TẢI TÀI LIỆU DƯỚI ĐÂY ĐỂ HỌC TẬP NHÉ 1. MÔN GDQP-AN: 2. MÔN TOÁN ,  3. MÔN NGỮ VĂN 4. MÔN LỊCH SỬ 5. MÔN ĐỊA LÝ 6. MÔN GDCD 7. MÔN TIẾNG ANH 8. MÔN VẬT LÍ 9. MÔN THỂ DỤC 10. MÔN HÓA HỌC   [...]
Tăng cường các biện pháp ngăn chặn bạo lực học đường

Tăng cường các biện pháp ngăn chặn bạo lực học đường

Lượt xem:

GD&TĐ – Ngày 21/11/2016, Bộ GD&ĐT ban hành văn bản 5727/BDGĐT-CTHSSV gửi Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc tăng cường các biện pháp ngăn chặn tình trạng bạo lực học đường.   Theo văn bản này, thời gian qua, Bộ GD&ĐT đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng ngừa và ngăn chặn tình trạng bạo lực học [...]