Giới thiệu

Năm thành lập: 2010

Địa chỉ: Thôn 7, Ea Rốk, Ea Súp, Đắk Lắk

Email: thptearok.easup@gmail.com

Số lớp: 16(7 lớp 10, 5 lớp 11, 4 lớp 12)

Số học sinh: 678