Lê Quang Trường
 • Lê Quang Trường
 • Ban Giám Hiệu
 • Hiệu trưởng
 • 0975089953
 • truongearok@gmail.com
 • Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Ngôn ngữ Phụ trách: Chung, trực tiếp phụ trách Tổ chức, Tài chính
Nguyễn Thắng
 • Nguyễn Thắng
 • Ban Giám Hiệu
 • Phó Hiệu trưởng
 • 01248332678
 • nguyenthang19711@gmail.com
 • Trình độ chuyên môn: Cử nhân Hóa học Phụ trách: Chuyên môn, Nghiên cứu Khoa học, CNTT
Huỳnh Duy Thanh
 • Huỳnh Duy Thanh
 • Ban Giám Hiệu
 • Phó Hiệu trưởng
 • 0914587799
 • huynhduythanh1982@gmail.com
 • Trình độ chuyên môn: Ths Vật Lý Phụ trách: Cơ sở vật chất, dạy thêm học thêm Phụ trách chỉ đạo trực tiếp Tổ Văn phòng, Tổ Toán - Lý - Tin