KẾ HOẠCH THÁNG 3/2019 TỔ VĂN PHÒNG

Lượt xem:

Đọc bài viết

SỞ GD&ĐT ĐẮK LẮK                                                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT EA RỐK                                                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                             

                                                                                                       Ea Súp, ngày 02  tháng 3 năm 2019

 

KẾ HOẠCH THÁNG 3 TỔ VĂN PHÒNG

 

TUẦN NỘI DUNG NGƯỜI THỰC HIỆN
Tuần 28

 

Làm việc bình thường Toàn tổ
Chuẩn bị mọi CSVC tốt cho việc dạy HK II Toàn tổ
Trực y tế cho hoạt động phong trào 26/3 Y tế
Thu các khoản đóng góp của học sinh Theo kế hoạch
Trực cơ quan đảm bảo ANTT, giám sát lao động Theo QĐ
Tuần   29 Làm việc bình thường Toàn tổ
Trực cấp phát nước uống cho học sinh Bảo vệ
Thu các khoản đóng góp Kế toán
Tuyên truyền phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết, Rubila Toàn tổ
Chuẩn bị công tác thi thử THPT năm 2019 Văn thư
Chăm sóc cây xanh thường xuyên, đảm bảo ANTT Bảo vệ
Tuần 30 Làm việc bình thường Toàn tổ
Tổng vệ sinh cơ quan Bảo vệ
Lên kế hoạch bài tuyên truyền PCCC Đ/c Nguyên
Kiểm tra hệ thống các bình PCCC Đ/c Sỹ
Chăm sóc cây xanh, đảm bảo ANTT Bảo vệ
 

Tuần 31

 

Làm việc bình thường Toàn tổ
In sao bài ôn tập lớp 12 Văn thư
Đảm bảo ANTT thường xuyên 24/24 Bảo vệ
Chăm sóc cây xanh Bảo vệ

  DUYỆT CỦA LÃNH ĐẠO                                                  TỔ TRƯỞNG

                                                                                          

                                                                                              Hoàng Văn Sỹ

Nơi nhận:                                                                                    

-Lãnh đạo (báo cáo)

-Bản tin(tổ viên thực hiện)