THÔNG BÁO THAM GIA CUỘC THI “GIAO THÔNG AN TOÀN CHO NỤ CƯỜI NGÀY MAI” DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH NĂM HỌC 2019 – 2020

Lượt xem:

Đọc bài viết

Căn cứ công văn số 103/SGDĐT-GDTrH, ngày 04/02/2020 về việc triển khai cuộc thi “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” dành cho học sinh và giáo viên của Sở Giáo dục và Đào tạo;

Trường THPT Ea Rốk đã xây dựng kế hoạch số 10/KH-THPTER, ngày 10/02/2020 về việc tham gia cuộc thi “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” dành cho học sinh và giáo viên, cụ thể như sau:

I. ĐỔI TƯỢNG

– Đối với học sinh: 100% học sinh khối 10, 11 tham gia.

– Đối với giáo viên: Toàn thể giáo viên trong nhà trường

II.Cách thức dự thi và nộp bài thi: Có 2 cách để tham gia dự thi

– Cách thứ nhất: GV và học sinh nhà trương trả lời câu hỏi trắc nghiệm và tự luận trên giấy và nộp bài dự thi về văn phòng đoàn trường. (Có bộ câu hỏi gửi kèm theo kế hoạch tham gia cho toàn thể CB-GV-NV nhà trường và GVCN triển khai cho HS)

Cách thứ hai: GV và học sinh nhà trường trực tiếp trả lời câu hỏi trắc nghiệm và đính kèm phần trả lời tự luận trên trang Website: http://giaoducatgttrongtruonghoc.com.vn/ (có hướng dẫn tham gia trực tuyến theo công văn 258/BGDĐT-GDTrH gửi kèm).

III. Thời gian thi và nộp bài vòng 1

Từ ngày 10/02/2020 – đến ngày 22/02/2020.

Hạn cuối nhận bài vào 10h30’, ngày 22/02/2020 tại văn phòng đoàn trường

IV. Phân công cụ thể

     1. Đoàn trường

– Triển khai cuộc thi đến toàn thể học sinh thuộc khối 10, 11 và hướng dẫn học sinh làm bài, thu bài theo đúng kế hoạch đã đề ra.

– Báo cáo về lãnh đạo nhà trường số lượng tham gia cụ thể của từng lớp.

     2. Tổ trưởng chuyên môn

– Triển khai cuộc thi đến giáo viên trong tổ, làm bài theo đúng tiến độ.

– Thu bài và nộp về văn phòng đoàn trường (Cô Nguyễn Thị Hòa).

     3. Giáo viên chủ nhiệm

– Triển khai cuộc thi tới toàn thể học sinh trong lớp chủ nhiệm.

– Hướng dẫn học sinh làm bài theo đúng yêu cầu của ban tổ chức cuộc thi.

TẢI VỀ CÂU HỎI CỤ THỂ: CUOC_THI_ATGT_CAP_THPT