Thông báo lỗi đăng ký xét tuyển vào lớp 10 năm học 2022 – 2023

Lượt xem:

Đọc bài viết

Những học sinh bị tô màu vàng đang bị lỗi, yêu cầu học sinh liên hệ trường cấp 2 để được hướng dẫn(Các em có thể kéo sang phải để xem lỗi gì để tự chỉnh sửa). Ngoài ra có thể liên hệ thầy Khởi 0974562556(Giwof hành chính)