Y Phân A Đrơng
 • Y Phân A Đrơng
 • BCH Đoàn TNCS HCM
 • Bí Thư Đoàn trường
Võ Thị Thu Phương
 • Võ Thị Thu Phương
 • BCH Đoàn TNCS HCM
 • Phó bí thư Đoàn trường
 • Cử nhân Sư phạm Sinh học
Nguyễn Thị Hòa
 • Nguyễn Thị Hòa
 • BCH Đoàn TNCS HCM
 • Phó Bí thư Đoàn Trường
 • Cử nhân Sư phạm Ngữ Văn, Thư ký hội đồng