KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 02 NĂM 2019 Tổ: Toán – Lí – Tin

Lượt xem:

Đọc bài viết

SỞ GD & ĐT ĐẮK LẮK

TRƯỜNG THPT EA RỐK

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

                                                                   Ea Súp, ngày 1 tháng 2 năm 2019

 KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 02 NĂM 2019

Tổ: Toán – Lí – Tin

 

Thời gian Nội dung GV thực hiện
Từ 1/2 đến 10/2 Nghỉ tết âm lịch

Vui tết, an toàn.

 GV
Từ 11/2- 15/2 Dạy học theo TKB mới, TKB tuần 25, chấn chỉnh nề nếp làm việc.

Lao động theo KH

Họp HĐSP tháng 2

Tăng cường ôn thi HSG

Họp nhóm chuyên môn.

Dạy thêm theo KH

Tăng cường bám sát lớp chủ nhiệm, thu các khoản đóng góp

GV

 

GVCN

GV

Nhóm Toán

GVDT

 

GVCN

Từ 18- 23/2 Dạy học theo TKB

Kiểm tra định kì toán 10,11,12.

Phát động thi đua đợt 3 chào mừng 8/3. 26/3

Dạy thêm theo KH

Tăng cường ôn thi HSG

Kiểm tra hồ sơ giáo án

Tăng cường bám sát lớp chủ nhiệm.

Đôn đốc thu các khoản đóng góp

GV

Nhóm Toán

GV

GVDT

GV

GV

GVCN

Từ 25/2 – 3/3 Dạy học theo TKB, vào điểm trên smas.

Kiểm tra định kì Lí 10,11,12

Đôn đốc nộp các khoản đóng góp

Thao giảng dự giờ đợt 3.

Dạy thêm theo KH

Thu SKKN

Họp nhóm Toán lân 1 làm đề thi thử ĐH năm 2019

Tăng cường ôn thi HSG

Tăng cường bám sát lớp chủ nhiệm

GV

Nhóm Lí

GVCN

GV

GVDT

– TTCM

TTCM

GV

Duyệt của lãnh đạo                                                                 Tổ Trưởng