DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 9 SAI THÔNG TIN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH 10

Lượt xem:

Đọc bài viết

Học sinh có tên ở trong danh sách này đang bị sai hồ sơ đăng ký đề nghị liên hệ trường cấp 2 để chỉnh sửa kịp duyệt hồ sơ. Nếu không chỉnh sửa sau này bị loại nhà trường không chịu trách nhiệm