THỜI KHÓA BIỂU ÁP DỤNG TỪ TUẦN 27 (NGÀY 27/04/2020)

THỜI KHÓA BIỂU ÁP DỤNG TỪ TUẦN 27 (NGÀY 27/04/2020)

Lượt xem:

THỜI KHÓA BIỂU CÁC LỚP BUỔI SÁNG  THỜI KHÓA BIỂU CÁC LỚP BUỔI CHIỀU   [...]
DANH SÁCH HỌC SINH CHIA THEO LỚP BẮT ĐẦU THỰC HIỀN TỪ TUẦN 27 (NGÀY 27/04/2020)

DANH SÁCH HỌC SINH CHIA THEO LỚP BẮT ĐẦU THỰC HIỀN TỪ TUẦN 27 (NGÀY 27/04/2020)

Lượt xem:

THỰC HIỆN THEO CÔNG VĂN SỐ 513/SGDĐT-VP, NGÀY 23/04/2020 VỀ VIỆC HỌC SINH, SINH VIÊN ĐI HỌC TRỞ LẠI SAU THỜI GIAN NGHỈ HỌC ĐỂ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19, NHÀ TRƯỜNG TIẾN HÀNH CHIA CÁC LỚP HIỆN TẠI THÀNH  2 LỚP (GỒM LỚP 1 VÀ LỚP 2) CỤ THỂ DANH SÁCH NHƯ SAU: DANH SÁCH HỌC SINH CÁC LỚP HỌC BUỔI SÁNG 2. DANH SÁCH HỌC SINH CÁC LỚP [...]
TÀI LIỆU HỌC TẬP LỚP 10 – TUẦN 28

TÀI LIỆU HỌC TẬP LỚP 10 – TUẦN 28

Lượt xem:

CÁC BẠN TẢI TÀI LIỆU MÔN TOÁN TOAN 10 (1) MÔN GDQP  MÔN CÔNG NGHỆ MÔN ĐỊA LÍ  MÔN GDCD  MÔN LỊCH SỬ  NGỮ VĂN  TIẾNG ANH  TIN HỌC VẬT LÍ  SINH HỌC  THỂ DỤC  HÓA HỌC  [...]
TÀI LIỆU HỌC TẬP KHỐI 10 – TUẦN 27

TÀI LIỆU HỌC TẬP KHỐI 10 – TUẦN 27

Lượt xem:

MÔN CÔNG NGHỆ MÔN ĐỊA LÍ MÔN GDQP-AN MÔN HÓA HOC MÔN LỊCH SỬ MÔN GDCD MÔN THỂ DỤC MÔN TIẾNG ANH MÔN TIN HỌC MÔN TOÁN   MÔN NGỮ VĂN MÔN VẬT LÍ MÔN SINH HỌC  [...]
TÀI LIỆU HỌC TẬP KHỐI 12 – TUẦN 27

TÀI LIỆU HỌC TẬP KHỐI 12 – TUẦN 27

Lượt xem:

CÁC BẠN HỌC SINH KHỐI 12 CHÚNG TA TẢI TÀI LIỆU CÁC MÔN HỌC TẠI ĐÂY NHÉ MÔN GDQP-AN MÔN TOÁN     MÔN GDCD  MÔN ĐỊA LÍ  MÔN NGỮ VĂN  MÔN LỊCH SỬ  MÔN HÓA HỌC  MÔN VẬT LÍ  MÔN TIẾNG ANH  MÔN SINH HỌC  MÔN THỂ DỤC  [...]
TÀI LIỆU HỌC TẬP KHỐI 11 – TUẦN 27

TÀI LIỆU HỌC TẬP KHỐI 11 – TUẦN 27

Lượt xem:

CÁC BẠN TẢI TÀI LIỆU DƯỚI ĐÂY ĐỂ HỌC TẬP NHÉ 1. MÔN GDQP-AN: 2. MÔN TOÁN ,  3. MÔN NGỮ VĂN 4. MÔN LỊCH SỬ 5. MÔN ĐỊA LÝ 6. MÔN GDCD 7. MÔN TIẾNG ANH 8. MÔN VẬT LÍ 9. MÔN THỂ DỤC 10. MÔN HÓA HỌC   [...]
ĐỀ MINH HỌA THPT QUỐC GIA NĂM 2020

ĐỀ MINH HỌA THPT QUỐC GIA NĂM 2020

Lượt xem:

ĐỀ MINH HỌA [...]